Học Vấn

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
2002 - 2008 Y Đa Khoa ĐH Y dược Huế
2008 - 2011 Bác sĩ nội trú ĐH Y dược Huế

Kinh Nghiệm

Năm Khoa Chức vụ Bệnh viện
2012 - 2020 Khoa Khám Trưởng khoa Bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự