[2.1 – 17.2] Chương trình bốc thăm trúng vàng

[2.1 – 17.2] Chương trình bốc thăm trúng vàng

[2.1 – 17.2] Chương trình bốc thăm trúng vàng

Chào mừng năm mới, Hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn thông báo chương trình quà tặng giải vàng may mắn dành cho các khách hàng phẫu thuật khúc xạ bằng laser và kính nội nhãn PHAKIC:

Điều 1: Chi tiết giải thưởng & đối tượng tham gia:

a. Khu vực Hồ Chí Minh:

STT Giá trị giải thưởng Đối tượng tham gia chương trình
1 1 chỉ vàng 9999 Tất cả khách hàng đã phẫu thuật khúc xạ bằng dịch vụ đặt kính nội nhãn Phakic tại 3 bệnh viện thuộc khu vực Hồ Chí Minh của Hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn từ ngày 2/1 – 17/2/2024
2 1 chỉ vàng 9999 Tất cả khách hàng đã phẫu thuật khúc xạ bằng dịch vụ Smile Pro tại 3 bệnh viện thuộc khu vực Hồ Chí Minh của Hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn từ ngày 2/1 – 17/2/2024
3 1 chỉ vàng 9999 Tất cả khách hàng đã phẫu thuật khúc xạ bằng dịch vụ Relex Smile tại 3 bệnh viện thuộc khu vực Hồ Chí Minh của Hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn từ ngày 2/1 – 17/2/2024

b. Khu vực Hà Nội:

STT Giá trị giải thưởng Đối tượng tham gia chương trình
4 1 chỉ vàng 9999 Tất cả khách hàng đã phẫu thuật khúc xạ bằng dịch vụ đặt kính nội nhãn Phakic tại 2 bệnh viện thuộc khu vực Hà Nội của Hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn từ ngày 2/1 – 17/2/2024
5 1 chỉ vàng 9999 Tất cả khách hàng đã phẫu thuật khúc xạ bằng dịch vụ Relex Smile tại 2 bệnh viện thuộc khu vực Hà Nội của Hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn từ ngày 2/1 – 17/2/2024

c. Khu vực tỉnh thành khác:

STT Khu vực Giá trị giải thưởng Đối tượng tham gia chương trình
6 Khu vực Vinh 1 chỉ vàng 9999 Tất cả khách hàng đã phẫu thuật khúc xạ với chi phí từ 20 triệu trở lên tại Mắt Sài Gòn Vinh từ ngày 2/1 – 17/2/2024
7 Khu vực Nha Trang 1 chỉ vàng 9999 Tất cả khách hàng đã phẫu thuật khúc xạ với chi phí từ 20 triệu trở lên tại Mắt Sài Gòn Nha Trang từ ngày 2/1 – 17/2/2024
8 Khu vực Đà Nẵng 1 chỉ vàng 9999 Tất cả khách hàng đã phẫu thuật khúc xạ với chi phí từ 20 triệu trở lên tại Mắt Sài Gòn Sông Hàn từ ngày 2/1 – 17/2/2024
9 Khu vực Cần Thơ 1 chỉ vàng 9999 Tất cả khách hàng đã phẫu thuật khúc xạ với chi phí từ 20 triệu trở lên tại Mắt Sài Gòn Cần Thơ từ ngày 2/1 – 17/2/2024

Điều 2: Cách thức tham gia:

Tất cả khách hàng thuộc đối tượng tham dự theo điều 1.


Điều 3: Thời gian & hình thức công bố giải thưởng:

Điều 4: Cách thức tham gia:

Tất cả khách hàng thuộc đối tượng tham dự theo điều 1

Điều 5: Thời gian & hình thức công bố giải thưởng: 

STT Khu vực Fanpage công bố thông tin
1 Khu vực Hồ Chí Minh Hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn
https://www.facebook.com/bvmatsaigon
2 Khu vực Hà Nội Bệnh viện Mắt Sài Gòn Hà Nội
https://www.facebook.com/hoimatcanthi/
3 Khu vực Vinh Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh
https://www.facebook.com/lasikdayvinh/
4 Khu vực Nha Trang Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang
https://www.facebook.com/matsaigonnhatrang/
5 Khu vực Đà Nẵng Bệnh viện Mắt Sài Gòn Sông Hàn
https://www.facebook.com/msgsonghan/
6 Khu vực Cần Thơ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ
https://www.facebook.com/bvmatsgct/

o Bệnh viện sẽ liên hệ trực tiếp đến khách hàng được nhận quà tặng
o Khách hàng trúng thưởng vui lòng mang theo CCCD (thông tin trên CCCD và thông tin đăng ký phẫu thuật phải trùng khớp nhau) đến nhận giải trực tiếp tại các bệnh viện thuộc Hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn theo đúng khu vực tham dự.

Điều khoản chương trình:

o Không áp dụng cho nhân viên nội bộ, khách hàng theo các chương trình có mức giá đặc thù
o Giải thưởng được trao tặng cho trực tiếp khách hàng trúng thưởng.
o Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt
o Hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn được quyền được sử dụng hình ảnh khách hàng nhận thưởng với mục đích truyền thông cho dịch vụ Phẫu thuật khúc xạ trên các kênh thông tin truyền thông chính thống của Mắt Sài Gòn
o Hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn miễn trách nhiệm trong tất cả các giao dịch liên quan đến giải thưởng sau khi đã trao giải cho khách hàng
o Các quyết định cuối cùng sẽ theo quyết định của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn.

Chia sẻ:

NỘI DUNG LIÊN QUAN